• بیست و سومین نمایشگاه بین المللی خودرو در مشهد 1402۱۴۰۲/۰۶/۰۱

    بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو در شهر مشهد برگزار خواهد شد.

    این نمایشگاه از تاریخ 9 الی 12 شهریور ماه دایر خواهد بود و بازدیدکننندگان گرامی می توانند از ساعت 16 الی 22 به محل نمایشگاه های بین المللی مشهد مراجعه کنند.

    در این نمایشگاه شرکت هایی نظیر آرین موتور، آرین دیزل، بهمن موتور، بهمن دیزل، آسنا، ایران دوچرخ، سیبا موتور، آمیکو، کرمان موتور، مایان دیزل، صنایع پادرا، ایلیا موتور، کامل دیزل، نیکران موتور، سایپا، ایران خودرو و تیگارد موتور حاضر خواهند بود.